Biztosítás

Colonnade szabályzat

 

COLONNADE- Kalkulált útlemondási feltételek-  itt tölthető le

COLONNADE- Kalkulált útlemondási átvételi nyilatkozat-  itt tölthető le

COLONNADE- Utasbiztosítási szabályzat-  itt tölthető le

Útlemondási biztosítás segédlet-  itt tölthető le

 

ATLASZ útlemondási biztosítás

 

Az útlemondási biztosítás vagy más néven sztornóbiztosítás a részvételi díj 3 %-a, azonban esetleges utazásképtelenség esetén a biztosító megtéríti a befizetett utazás költségét. 

Az utazás káresemény (betegség, baleset) miatti lemondása esetén a kárrendezés az Utas, mint Biztosított és a Biztosító között közvetlenül zajlik. A káreseményt a Biztosító csak abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben az Utas az utazásképtelenséget az Utazási Iroda felé 2 napon belül bejelenti. 

A kárrendezés egyéni elbírálás alapján történik, melynek elindításához az alábbi dokumentumokat szükséges a Biztosító felé maradéktalanul elküldeni: 

- az Utazási iroda által kiállított kárbejelntő dokumentum, 

- körzeti orvosi kezelőkarton másolata,

- kórházi zárójelentés, ambuláns lap másolata,

- halál esetén a halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló orvosi bizonyítvány másolata, hagyatéki végzés,

- befizetési bizonylatok, (készpénzfizetési számla, átutalás illetve kártyás fizetés esetén bankszámlakivonat), számla, lemondási költségről és visszafizetésről kiállított számla, visszafizetést igazoló pénztárbizonylat, bankkivonat, kárbejelentő nyomtatvány, részvételi jegy, jelentkezési lap vagy utazási szerződés, általános szerződési feltétel, utazási ajánlat, utazási feltétel,

- továbbá minden olyan dokumentum, amely a káresemény tisztázásához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Kire érvényes az útlemondási biztosítás- itt tölthető le

 

Atlasz BBP biztosítások

 

Teljes körű orvosi ellátást és asszisztenciát biztosít az utazás időtartalma folyamán megbetegedés vagy baleset esetén, továbbá fedezi a feladott poggyász sérülését is.
Kérjük, amennyiben nyaralása folyamán megbetegszik vagy bármilyen sérülést szenved vegye fel a kapcsolatot a biztosítóval! 

 

  CSOPORTOS BIZTOSÍTÁS
(dinamikus utazáshoz nem kérhető)
EGYÉNI BIZTOSÍTÁS 
KEDVEZMÉNY
nincs gyerek kedvezmény 
gyerek kedvezmény: 25%
FELÁR nincs idős felár 
NEM köthető Európán kívüli területi hatállyal! 
idős felár van
Európán kívüli 50 %-os, Világ 1 felár van (Premium és Privileg)
KÖTHETŐ IDŐTARTAM maximum 30 napos tartózkodás maximum 365 napos tartózkodás
ÉLETKOR LIMIT
Prémium: 80 éves korig köthető 
Privileg: 70 éves korig köthető
Prémium: 80 éves korig köthető
Privileg: 70 éves korig köthető  
ÁRAK Prémium: 950Ft/fő/nap
Privileg: 1200 Ft/fő/nap
Prémium: 950Ft/fő/nap
Privileg: 1.300 Ft/fő/nap
MEGKÖTÉS IDŐPONTJA indulás előtt bármikor visszaigazolás napján

 

A megadott díjak az alábbi országokra vonatkoznak: Az európai kontinensnek az Ural hegységtől nyugatra eső területeire, valamint ideértve a következő országokat és szigeteket is: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland.

Pótdíjak az Európa területi hatályon kívül eső országokra:

Világ 1 fedezet: Az egész világra, kivéve az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát, 50 %-os felár számítandó. 

Világ 2 fedezet: Az egész világra kiterjed, 100 %-os felár számítandó. 

 

Miért ajánljuk a magasabb kategóriájú termékeket itt tölthető le

 

Bankkártyás biztosítás buktatói

Amennyiben nem Irodánknál köt Colonnade utasbiztosítást, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi kérdésekben:

 

Bankkártya biztosítás buktatói:

1. Gondolt arra, ha beteg lesz kihez fordul, kitől kér segítséget?

2. Van segélyhívó telefonszáma, ami éjjel –nappal hívható?

3. Átnézte a szerződést, megvannak a biztosítás feltételei?

4. Ismeri, hogy milyen limit határok között térít a biztosító?

5. Tudja mikortól van fedezete ? (Határátlépéstől, első tranzakciótól?)

 

Az Európai betegbiztosítási kártya buktatói:

1. A betegbiztosítás és a baleseti ellátás is önrész köteles!

2. A betegszállítás és a hazaszállítás szolgáltatása nincs benne!

3. Poggyászbiztosítás nincs a kártyában!

4. Holttest hazaszállítás nincs a szolgáltatásban!

5. Általános segítségnyújtás, gyermek hazaszállítás nincs a kártyában!